Tìm lại mật khẩu bị mất bạn vui lòng liên hệ FanPage:
Link: Fanpage
Với nội dung Cần lấy lại Password và cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác gồm tài khoản, mật khẩu mới, số điện thoại đã đăng ký, email đã đăng ký
Ví dụ: Cần lấy lại Password Tài khoản: ABCXYZ, Mật khẩu mới: ZYXCBZ, Số điện thoại: 0100000000, Email: [email protected]